نتیجه نهایی (قبولی رشته و دانشگاه) تعدادی از داوطلبان کنکور ۹۷ شهرستان نکا

تعدادی از قبول شدگان کنکور ۹۷ شهرستان نکا

نام رشته قبولی دانشگاه قبولی دوره
۱ فاطمه زهرا فضلی پزشکی بابل روزانه عضو گزینه دو
۲ حجت براری فیزیوترابی شهید بهشتی تهران روزانه عضو گزینه دو
۳ علی حسین پور ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان عضو گزینه دو
۴ فاطمه اکبری کردابی الهیات دانشگاه فرهنگیان عضو گزینه دو
۵ فاطمه اصغری کردابی ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان عضو گزینه دو
۶ علی سورتیجی ادبیات دانشگاه فرهنگیان عضو گزینه دو
۷ علی نورپور پروتز دندان شهید بهشتی روزانه عضو گزینه دو
۸ مهدی اسدایی مشاوره دانشگاه فرهنگیان عضو گزینه دو
۹ محمد آزاد مشاوره دانشگاه فرهنگیان عضو گزینه دو
۱۰ مهدی آشکاران الهیات دانشگاه فرهنگیان عضو گزینه دو
۱۱ هاجر سلیمانی پرستاری بابل روزانه عضو گزینه دو
۱۲ علی قنبری دندانپزشکی ساری خودگردان
۱۳ سید امیرحسین سلیم پور پرستاری ساری روزانه عضو گزینه دو
۱۴ مصطفی رضایی پزشکی بقیه الله تهران
۱۵ زینب ستوده فناوری اطلاعات ساری روزانه عضو گزینه دو
۱۶ سیدعلی حسینی نوذری داروسازی ساری خودگردان
۱۷ مونا بلالی علوم آزمایشگاهی ساری روزانه
۱۸ مبینا یوسفی دندانپزشکی بابل خودگردان عضو گزینه دو
۱۹ ملیحه خاکزاد اتاق عمل نیشابور روزانه عضو گزینه دو
۲۰ فائزه بیابانی پرستاری ساری روزانه عضو گزینه دو
۲۱ خدیجه معافی بهداشت عمومی گرگان روزانه
۲۲ محمدهادی اسدی مشاوره دانشگاه فرهنگیان عضو گزینه دو
۲۳ محمدعرفان بابائی الهیات دانشگاه فرهنگیان عضو گزینه دو
۲۴ سیدرضا میری علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان عضو گزینه دو
۲۵ مریم یوسفی مهندسی معماری گرگان روزانه عضو گزینه دو
۲۶ امید عابدی مهندسی شیمی امیرکبیرتهران روزانه عضو گزینه دو
۲۷ مهدی رضایی مهندسی معماری دانشگاه فرهنگیان عضو گزینه دو
۲۸ مهدی محبوب مهندسی مکانیک بابل روزانه عضو گزینه دو
۲۹ یگانه عباسی مهندسی عمران بابل روزانه عضو گزینه دو
۳۰ امیرحسین نیک قامت آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان عضو گزینه دو
۳۱ محمدحسن غلامیان آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان عضو گزینه دو
۳۲ مهدیه مجلسی حقوق رشت روزانه عضو گزینه دو
۳۳ محمد  زحمتکش آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان عضو گزینه دو
۳۴ محدثه قربانی چلمردی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان عضو گزینه دو
۳۵ سیدرضا میری علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان عضو گزینه دو
۳۶ دانیال ستوده پزشکی ساری روزانه
۳۷ محراب نیکروز مهندسی برق تبریز روزانه عضو گزینه دو
۳۸ مهدی عارفی مهندسی برق ارومیه روزانه عضو گزینه دو
۳۹ نرجس کلائی بهداشت عمومی سمنان روزانه
۴۰ رضا قاسمی مازوئی بهداشت محیط سمنان روزانه عضو گزینه دو
۴۱ امیرحسین کهنسال بهداشت حرفه ای ساری روزانه عضو گزینه دو
۴۲ سمانه ولی پور سلولی مولکولی فردوسی مشهد روزانه عضو گزینه دو
۴۳ فاطمه غلامی مهندسی برق تبریز روزانه
۴۴ علی دوست محمد تبار مهندسی صنایع دانشگاه تهران روزانه
۴۵ علی روخ فروز مهندسی برق بابل روزانه عضو گزینه دو
۴۶ مهدی کریمی مهندسی شیمی بابل روزانه
۴۷ رضا امیری مهندسی شیمی نوشیروانی بابل روزانه عضو گزینه دو
۴۸ سیدعلیرضا شریفی علوم تربیتی بابلسر روزانه عضو گزینه دو
۴۹ سیدمهدی نصیری – الهیات دانشگاه فرهنگیان عضو گزینه دو
۵۰ مهدی فلاح حقوق بابلسر روزانه عضو گزینه دو
۵۱ معصومه خلیلیان حسابداری گنبد روزانه عضو گزینه دو
۵۲ حسین احمدنژاد آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان عضو گزینه دو
۵۳ فاطمه قربانی کردابی ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان
۵۴ فاطمه عالیشاهی کارشناسی ریاضی بابلسر روزانه
۵۵ سیده فاطمه زهرا محزونی مهندسی شیمی بهشهر روزانه عضو گزینه دو
۵۶ امیرحسین مهدوی الهیات دانشگاه فرهنگیان عضو گزینه دو
۵۷ سیده فاطمه مهدی پور پزشکی ساری روزانه عضو گزینه دو
۵۸ ملیحه ملک پایین مامایی ساری روزانه عضو گزینه دو
۵۹ مهدی فرجی مدیریت مالی علامه تهران روزانه
۶۰ نسترن خلیلیان ادبیات فارسی بابلسر روزانه عضو گزینه دو
۶۱ کامران آزموده میکروبیولوژی شهید بهشتی تهران روزانه عضو گزینه دو
۶۲ فاطمه عشوری مهندسی کامپیوتر بابل روزانه
۶۳ فاطمه برزگر دندانپزشکی ساری خودگردان عضو گزینه دو
۶۴ علی اسماعیلی مهندسی عمران شهید رجایی تهران
۶۵ کیانوش حسنی مدیریت بازرگانی گرگان روزانه عضو گزینه دو
۶۶ محمد رمضانی فیزیوتراپی گرگان روزانه
۶۷ امیرحسین یحیی پور پرستاری آمل روزانه
۶۸ امیرحسین بابایی مهندسی مکانیک بابل روزانه عضو گزینه دو
۶۹ میلاد دارابی مهندسی برق صنعتی شریف
۷۰ امیرحسین مهدوی حقوق دانشگاه امام صادق (ع) عضو گزینه دو
۷۱ علیرضا ندیم زرندینی مهندسی مکانیک ارومیه روزانه عضو گزینه دو
۷۲ رضا ابراهیمی بهداشت عمومی گیلان روزانه عضو گزینه دو
۷۳ هادی رستمی پرستاری بابل روزانه
۷۴ حسین خندان مهندسی مکانیک اردبیل روزانه عضو گزینه دو
۷۵ علیرضا محمدی مهندسی عمران بهشهر روزانه عضو گزینه دو
۷۶ ابراهیم محسنی مهندسی عمران بابل روزانه عضو گزینه دو
۷۷ زهرا شاکری مهندسی عمران بهشهر روزانه عضو گزینه دو
۷۸ فائزه محمودی مهندسی پزشکی اصفهان روزانه عضو گزینه دو
۷۹ کوثر لسانی مهندسی شهرسازی بجنورد روزانه عضو گزینه دو
۸۰ فاطمه بینائیان ریاضیات وکاربردها نیشابور روزانه عضو گزینه دو
۸۱ میترا هاشمی مهندسی شهرسازی سمنان روزانه عضو گزینه دو
۸۲ امیرحسین محمودی اتاق عمل ساری روزانه عضو گزینه دو
۸۳ محمد جواد رمضانی مهندسی دریا خرمشهر روزانه عضو گزینه دو
۸۴ رامین احمدی دبیری فیزیک دانشگاه فرهنگیان
۸۵ محمدجواد نجفی مدیریت صنعتی قم روزانه عضو گزینه دو
۸۶ فائزه بابایی پرستاری ساری روزانه
۸۷ معین خوش روش جامعه شناسی گرگان روزانه عضو گزینه دو
۸۸ علی فتح الهی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان عضو گزینه دو
۸۹ حنانه رضاییان مهندسی مکانیک اراک روزانه
۹۰ زینب السادات بخشیان پرستاری ساری
۹۱ محمدحسین محمودیان جغرافیا بابلسر عضو گزینه دو
۹۲ مریم آزرده پزشکی ساری خودگردان
۹۳ علیرضا کاظمی دبیری زیست دانشگاه فرهنگیان عضو گزینه دو

اسامی قبول شدگانی که در لیست بالا نیست ، لطفا با دفتر اینجانب تماس بگیرند تا به لیست اضافه گردد. ۳۴۷۴۶۵۵۲
دفتر مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی کشوردوست – ۰۹۱۱۲۵۲۱۲۲۰

0

1دیدگاه برای نتیجه نهایی (قبولی رشته و دانشگاه) تعدادی از داوطلبان کنکور ۹۷ شهرستان نکا

 1. سلام آقای کشوردوست خسته نباشید و یه تبریک فراوان به خاطر این همه رتبه ی خوب تو شهر نکا.
  یه سوالی داشتم که شاید سوال خیلی از بچه ها تو این زمان باشه!
  با توجه به اینکه تو کنکور ۹۸ تاثیر ۲۰درصدی قطعی سوابق تحصیلی رو داریم (واسه بچه های نظام قدیم) به نظرتون کسی که معدلش مثلا ۱۴هست میتونه با درصدهای بالا مثلا تو عمومیا بالای۸۰ و تخصصی ها بالای ۶۰ یکی از رشته های پزشکی دندون یا داروسازی رو قبول شه؟؟
  یا اینکه امسال بچه هایی که معدل کم دارند هیچ شانسی واسه قبولی تو این ۳تا رشته رو ندارند!؟
  اگه جواب بدین ممنون میشم

  0

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند